Homeopat MNHL og Familieterapeut

Jæren Naturmedisin

Velkomen til Jæren Naturmedisin

Bilete er frå homeopatikurs i Tyskland, Bad Krozingen. Ca. 500 deltakarar, dei fleste legar.

Utdanning:

1983-1986        Bryne Gymnas.

1987-1992          Norsk Akademi for Naturmedisin, Oslo. Hovedoppgave:

2008-2010          Familieterapi, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo.

                            Hovudoppgåve: ”Nivåtenkning i

familieterapien med hovudvekt på kroppssansning”.

        2018-2022 Universitetet i Stavanger; Barnevernspedagogikk

Bacheloroppgave: "Hvordan identifisere og håndtere manipulasjon i høykonflikt barnefordelingssaker?"

Eg har også teke ei helgebasert utdanning i steinerpedagogikk som tilsvarer første året av utdanninga.

Veiledning:

Totalt veiledning gestaltterapeut Helen Ådnøy: 188 timar mellom 18.05-2009 og 29.12-2016

Totalt veiledning familieterapeut Veslemøy Storstein: 100 timar mellom 11.08-2008 og 23.05-2009.

Totalt veiledning familievernkontoret i Eigersund: 88 timar mellom 09.09-2009 og 08.06-2010.

Totalt fagtreff homeopatar i Rogaland: 52 timar mellom 26.10-2005 og 03.12-2015.

 Totalt veiledning Bup ( Tilknytningsforstyrring): 30 timar mellom 15.10-2006 og 15.05-2008.

 Totalt veiledning vernepleiar Arne Veivåg: 30 timar mellom 15.10-2006 og 15.05-2008.

Totalt veiledning RVTS ( Regional ressuressenter for vold, traumatisert stress og Psykiatrisk sjukepleiar Gudrun Auestad: 10 timar mellom  24.08-2018 og  22.11-2016. Komplekse traumer.

 2 timar veiledning Sola DPS Psykiater Teis Frøyland

10 timar veiledning Sola DPS Psykologspesialist Camilla Leraand.

Kurs:

Dato

Timar

Tema

Kursleiar(ar)

Stikkord

Midler

Evt

22.09-2016

19

Sporene i kroppen etter traumer.

Psykologspesialist Veslemøy Merton

Taumeteori, Mindfulness Kroppssansning10.02-2016

3

Sårstell

Spesialsjukepleiar Anita A. Høyvik, Sola Kommune
29.06-2015

4

Recovery

Erfaringskonsulent Linda Øye
19.06-2015

12

Homeopati CEASE

Homeopat Philippa Fibert

Behandling av biverknadar av medisin- og vaksineskadar01.12-2015

3

Alternativ til vold

Psykologspesialist Per Isdal

Kvardagssinne: Fysisk vold, psykisk vold, latent vold, Materiell vold, Seksuell vold.17.10-2015

3

Vaksinasjon

Nyrespesialist Suzanne Humphries

Innholdsstoff i vaksinar, Immunforsvar, C-vitamin behandling.28.04-2015

3

Omega 3

Spesialpedagog Vegard Holum

Kva gjer omega 3 mangel med kroppen, testing av omega 3. Kva er beste olja?13.03-2015

8

Infertilitet/ barnløshet

Homeopat Anette Heggemsnes frå Frøyaklinikken i Oslo.

Hormonkunnskap, kosthald, urter, homeopati13.03-15.03-2014

24


Psykiater og homeopat Mahesh Gandhi

Systemisk homeopati, OCD, systemisk homeopati.15.03-17.03-2003

24

Homeopatià Triturering

Homeopat Alice Timmermann


Vernix


08.03-10.03-2013

24

Homeopatià Mental health congress. Tyskland

Jan Scholten, Rajan Sankaran, Michal Yakir, Farokh Master, Louis klein, Mahesh Gandhi, Jonathan Hardy

Systemisk homeopati05.01-06.01-2013

16

Homeopatià Triturering

Homeopatar i Rogaland


Pregnant Horse


24.11-2011


Homeopatià Triturering

Homeopat Alice Timmermann
30.08-06.09-2011

70

Homeopatià Triturering Frankrike

Homeopat Alice Timmermann, Homeopat og lege Jonathan Shore


Butterfly


24.03-27.03-2011


Homeopatikursà Triturering

Homeopat Alice Timmermann
06.01-2011

6

Alternativ til vold

Psykologspesialist Per Isdal
28.10-2010

6

Terapeutisk mestring av aggresjon TMA

Barneverns- pedagog Siri Østvold og barnevernspedagog/gestaltterapeut: Esther
26.10-2010

4

Terapeutisk mestring av aggresjon TMA

Barneverns- pedagog Siri  og barnevernspedagog/gestaltterapeut: Østvold og Esther
02.09-2009

4

Terapeutisk mestring av aggresjon TMA

Barneverns- pedagog Siri Østvold og  barnevernspedagog/gestaltterapeut: Østvold og Ester Pollard Søiland
29.04-200924.11-2008

4

Terapeutisk mestring av aggresjon TMA

Barneverns- pedagog Siri Østvold og  barnevernspedagog/gestaltterapeut: Østvold og Ester Pollard Søiland
24.09-2008

2

Livredderkurs basseng

17.09-2008

4

Førstehjelpskurs

12.05-2006


Homeopati

Homeopat MNHL Tore Fosso
30.09-2005-01.10-2005

11

Infertilitet/ barnløshet

Homeopat MNHL Anette Heggemsnes
08.08-2004-09.08-2004

16

TFT Tankefelt terapi

Erling Skageth
2001

8

Homeopatià Miasmer

Homeopat MNHL Andreas Bjørndal og Jan Scholten
08.06-2000Homeopat Rajan Sankaran, Ortrud Lindeman, Henny Heudens Mast, Chris Jørgenfelt ( homeopati på dyr) Micael Thomson, Alice Timmermann
03.09-1997


Homeopati

Homeopat Rajan Sankaran
25.11-1994


Homeopati

Henny Heudens Mast


Nosoder


21.05-1993


Homeopati

Henny Heudens Mast
11.09-12.09-1992

16

Homeopati

Jeremy Sherr
30.12-1991-25.01-1992

240

Practical orientated training programme, Nehru Homeopatic Medical College and Hospital, New Dehli

06.12-07.12-1991

16

Homeopati

Homeopat John Tomlinson
01.06-02.06-1991

16

Homeopati

Alfons Geukens
03.12-1990-05.12-1990

24

Homeopati

Mohinder Singh Jus

Graviditet, fødsel, nyfødt24.02-1990-02.03-1990

64

Homeopati

Mohinder Singh Jus Interesser:

Har i min ungdom spelt håndball og trent mykje. Tidleg i 20 åra byrja eg å meditera og har bruka mykje tid på det både åleine og i grupper, i Noreg og internasjonalt. Eg bur på ein økologisk gard/ kursgard. Me har ammekyr, 1 esel, 1 hest, 1 katt og ein hund, jaktgolden.

Å prøve forstå andre sitt ”verdsbilete” ,dvs korleis andre tenkjer, føler og handlar er ei stor interesse eg har, og eg tenkjer at den er grunnleggjande viktig for å gjera ein god jobb som terapeut.

Som terapeut:

Eg har ein intensjon om å prøve å vera tilstades for kvar enkel som oppsøker meg. Å vera tilstades for meg handlar mykje om å vera her og no og sansa min eigen kropp i møte med kvar enkel. Å sanse eigen kropp er for meg eit redskap for å kunne lytte aktivt med alle sansane på. og som eg igjen opplever gjer meg i stand til å ta inn meir av det andre uttrykkjer.

Eg meiner eg er ein god lyttar og eg opplever at mange klarer å snakke om vanskelege tema i lag med meg. Mitt ønske er at alle skal kjenne det fritt fram å snakke om det som opptek dei.

Barn: 

Å kunne forstå kva barn uttrykkjer kan mange gonger vera ekstra utfordrande fordi dei ikkje alltid klarer å setja ord på det dei står i. Spedbarn har ingen ord og eg må lita på det foreldra fortel meg pluss det barnet fortel med sitt kroppsspråk. Å kunne skilja på det som er normal utvikling hjå eit barn og kva som er patologi (sjukdom ) kan i nokre tilfeller vera vanskelig. Når vert det patologisk at barn tisser om natta for eksempel.

Det å ha 4 ungar sjølv har vore til stor hjelp i å forstå andre barn.

Ved problematferd hjå barn og ungdom kan det vera viktig å ha fokus på samspelet i heile familien og ikkje bare på  barnet/ ungdomen. 

Ungdom:  

Ungdom er forskjellige ( slik som alle andre..) og treng å bli møtt ut i frå kvar dei er. Nokre ungdomar snakkar friast utan at mor og/ eller far er med dei i konsultasjonen. Andre torer ikkje å koma utan mor og/eller far. Av og til deler eg opp konsultasjonen og sender mor og far på venteromet. Det er fint om foreldra snakkar med ungdomen i forkant om foreldra skal vera med inn eller ikkje.

                         ” Homeopatisk argumentasjon”.

Nyeste kommentarer

18.10 | 16:40

Merkbar god lesning!!!! Takk som deler! =)

22.09 | 17:23

Godt å lese og kjenne at dette er jeg hjemme i, det har vært med meg igjenno...

22.09 | 00:35

Veldig bra skrevet, Jens! Jeg er glad for at jeg har vært og er elev av deg. Hå...

22.03 | 15:08

:)) Takk for at du finnes. Dyktige læremester jeg er stolt av å ha vært d...