Homeopat MNHL og Familieterapeut

Jæren Naturmedisin

Fotsone er ein av mange metodar som baserer seg på det såkalte holografiske prinsipp, dvs at heilheten avspeilar seg i ein liten del av organismen (f eks at eikvar celle inneheld informasjon om heile kroppen). Soneterapi stimulerer funksjonane til indre organ, løsyer opp blokkeringar og aukar blodsirkulasjonen. Ved å massera reflekssoner kan blokkeringar og stagnasjonar løysast opp slik at den naturlege sirkulasjonen av energi, blod og lymfe vert opprettholdt og kroppen vert tilhela meir effektivt. Når det oppstår sjukdom i eit organ eller i eit område av kroppen, vil det føre til at tilsvarende soner på føtene blir ømme ved trykk.

Korleis virker fortsone?

Kvar kjem fotsone i frå?

Fotsoneterapi har sine røter heilt frå to tusen år før Kristus. Metoden var kjent innanfor fleire kulturar i Egypt, Kina, India og hjå indianarane. 

Soneterapi er ei av verdas eldste former for legekunst. Forseggjordte friser i gravkamre fortel si klare historie. Seinere har både sør og nordamerikanske indianarar nytta metoden, med eller uten inspirasjon fra Egypt.

I vårt århundre fatta ein amerikanar ved navn  William Fizgerald  interesse for heilhetsprinsippet. Hans arbeid vart vidareført av Eunice Ingham,  som spesialiserte seg i fotsoneterapi. Metodane ho har utvikla dannar grunnlag for dagens fotsoneterapi.


Til info har eg ikkje etter norsk lov, høve til å fortelja kva plager eg bruker fotsoneterapi mot. Eg kan heller ikkje visa til nokre erfaringar, effektpåstandar, forsking eller statistikk.

Nyeste kommentarer

18.10 | 16:40

Merkbar god lesning!!!! Takk som deler! =)

22.09 | 17:23

Godt å lese og kjenne at dette er jeg hjemme i, det har vært med meg igjenno...

22.09 | 00:35

Veldig bra skrevet, Jens! Jeg er glad for at jeg har vært og er elev av deg. Hå...

22.03 | 15:08

:)) Takk for at du finnes. Dyktige læremester jeg er stolt av å ha vært d...