Homeopat MNHL og Familieterapeut

Kurs/foredrag/ teambuilding

Er meditasjonskurs noko for deg? Dette er eit kurs me kjem til å gjenta.

Ønsker du å arrangere og/ eller delta på kurs/ foredrag/ teambuilding med meg?

25 år erfaring som terapeut og 28 års erfaring frå ei sjølvutviklingsgruppe gjer at eg har bygd opp ei god forståing av det å vera menneske i ulike situasjonar me møter gjennom eit liv.

Eg har opp gjennom åra hatt mykje foredrag i foreningar og lag, skular, folkehøgskular, for legar, legekontor, apotek, sjukepleiarar, allmennlegespesialisstudentar, round table, o.l.

Ei tid underviste eg arbeidsledige på kurs arrangert via NAV.

Eg har og nyleg hatt ein kursdag for ein bedrift. Agenda for den dagen var korleis dei tilsette kan klara å halda fokus i ein arbeidssituasjon med stadige fortyrringar. Gjennom dagen hadde  me fokus på både ytre faktorar som speler inn og på kva om skjer i vårt indre når me stresser. Ein veldig spanande dag med veldig gode tilbakemeldingar.

Her er ein av dei:

"Det fyrsta eg tenke når eg tenke på den seansen me hadde på Røvær er: Alt du kan og vett! Det var utruligt nyttig og en god påminnar for meg ulike metodar ein kan ta i bruk i kvardagen. Eg/me har vore bevisste dette i ettertid og det har for min del vore brukt kvar dag. Satsar på at me får ein oppfølging av dette på eit avdelingsmøte eller liknande om ikkje lenge. Eg anbefalar deg lett til andre!! Du glir jo godt inn med den gjengen me er, og det er ekstra kjekt."

Eg har lyst å jobbe meir med grupper framover. Min veg til å forstå meir av det å vera menneske byggjer på mindfulness,meditasjon, studier, lærdom frå livet og ikkje minst lærdom frå alle mine pasientar. Eg trur deltakarar i eit foredrag vil gjenkjenne at det er djubde og høgde i det eg formidler og at eg snakker ut i frå erfaring og ikkje bare ut i frå teoriar. Eg tenkjer at i all ny erkjenning og forståing ligg det eit arbeid bak. Mange sjølvutviklingsretningar i dag gjev menneske ein illusjon av at me bare kan bestemma oss for ei ønska endring, bruka viljen og gå på. Me kan ikkje bruka viljen åleina om me ønsker å bli meir audmjuke, kjærlige, vennlege o.l. Me må gå gjennom ein bevisstgjeringsprosess som krev noko av kvar enkel.

Deltakarane vil bli gitt oppgåver og utfordringar einkvar tek med i sin eigen kvardag, der kvar einskild kan byggja erfaringar rundt teoriar og idear eg formidler.Det vil sjølvsagt vera stor forskjel kor djupt ein går inn i slike indre oppgåver avhengig av gruppa. Eg er flink å tilpasa eit foredrag ut i frå kven eg formidlar til. Sjølv om det er både høgde og djubde i det eg formidlar er alt veldig jordnært, ekte og gjenkjennbart.

Her er nokre tilbakemeldingar på indre oppgaver deltakarar har hatt:

"Kroppssansning gir indre ro.

Det gir en følelse av hvor mye energi kroppen består av, og hvor fintfølende og sensitiv alle våre sanser er. Det er spennende å kunne kjenne alle celler i kroppen som i begynnelsen kjennes ut som de er millionvis til å kunne bli en enkeltfølende sansning.

Jeg føler det er en veldig god trening på fokusering og konsentrasjon. I begynnelsen ville tankene fly fort av gårde, men etter å ha gjort det flere ganger er det lettere å hente seg inn igjen.

Jeg blir veldig mye mer tilstede i hele meg etter en kroppssansning, og jeg finner det lettere å kommunisere, lytte og føle etterpå.

Nå sist gang kjente jeg virkelig rotfeste til jordsmonn. Den kontakten var ny og opplevdes som fantastisk.

Jeg blir roligere. Jeg og min mann går til familieterapi og på sist time spurte terapeuten meg hva som hadde skjedd med meg. Jeg var bevisst på å sanse beina den timen og han merket forandringen.

Jeg får klarere tanker og bedre konsentrasjon.

Ved å sanse føttene blir tankene mer fornuftige og opphissede samtaler blir mer saklige.

Fysisk trening blir mer effektiv når jeg sanser musklene som skal trenes.

Jeg bli bedre kjent med meg selv og mine følelser. Jeg blir mer oppmerksom på egen oppførsel i enkelte situasjoner og setter spørsmålstegn ved dette. Dette igjen gjør at jeg kan endre meg og finne en bedre del av meg selv.

Det bringer meg tilbake til meg selv → trygghet.

Det gjør at jeg finner et tyngdepunkt eller en forankring til det mentale → trygghet.

Det frigjør meg fra et ytre fokus på hva folk tenker om meg o.l. → frihet.

Det frigjør egne energier → jeg slipper meg mer løs → frihet.

Det frigjør egne resurser og jeg blir mer kjent med egne resurser → frihet og trygghet.

Det frigjør pust og spenninger → frihet.

Det minsker betydningen av ytre forventninger → frihet og trygghet.

Det gir fysisk og mentalt velvære, både når jeg er i ro og når jeg er i bevegelse → frihet og trygghet.

Det gir en klar opplevelse av meg selv, jeg kan føle meg selv. En opplevelse av egen forankring, samtidig gir det frihet både i fysisk bevegelse og ved mental aktivitet.

Etter jeg begynte med kroppssansning kan jeg være mer tilstede for pasientene på jobb. Jeg tror pasientene føler seg mer sett av meg. Jeg føler at jeg var mer mental i møte med de før. Nå forstår jeg problemene deres bedre og jeg tror jeg er mer intuitiv.

Totalt sett gir det en frihet basert på trygghet."

Ta kontakt om dette er noko for din vennegjeng, bedrift, forening eller lag.

Nyeste kommentarer

18.10 | 16:40

Merkbar god lesning!!!! Takk som deler! =)

22.09 | 17:23

Godt å lese og kjenne at dette er jeg hjemme i, det har vært med meg igjenno...

22.09 | 00:35

Veldig bra skrevet, Jens! Jeg er glad for at jeg har vært og er elev av deg. Hå...

22.03 | 15:08

:)) Takk for at du finnes. Dyktige læremester jeg er stolt av å ha vært d...