Homeopat MNHL og Familieterapeut

Jæren Naturmedisin

Velkomen til Jæren Naturmedisin

Jæren Naturmedisin blei etablert av Grete Gaard på Bryne i 1992. Sidan starten har eg bygd meg opp mykje erfaring i å bruke både homeopati, fotsoneterapi, øyreakupunktur, urtemedisin, og triggerpunktbehandling. Dei seinare åra har eg og teke kurs i tankefeltterapi og utdanning barnevern og i familieterapi. Eg prøver å tilpassa behandling til kvar enkel.

Kva plager kjem pasientane for?

Rygg og nakkeplager, reumatiske plager, lunge og luftvegsplager, hudlidingar, kvinneplager, infertilitet, nyre- og blæreplager, psykiske plager, migrene og hovudpine, gjentekne infeksjonar, atferdsvanskar, mage og fordøyelsesplager, trøyttleik og energitap, nedsett immunforsvar, smerter.

Mange kjem også for samtale og veiledning for vanskelege situasjonar dei står i i livet. Sidan eg også er utdanna barnevernspedagog familieterapeut mottek eg par og familiar til familieterapi, atferdsvanskar hos barn og ungdom, og veileder familier til å få ein betre kvardag.

Visste du at:

*Det finnes 5 homeopatiske sjukehus i Storbritannia.

*Det finns 181 offentlege homeopatiske sjukehus i India, og 4000 homeopatiske  helsestasjonar. I tillegg er det fleire private homeopatiske sjukehus.

*Tusenvis av legar i Europa gjev sine pasientar homeopatisk behandling. I Frankrike reknar ein at 1/3 av legane gjev homeopati til sine pasientar.


Anbefaler at dykk les innlegget frå  lege, homeopat og akupunktør Jens Lunden som dykk finn lenger nede på menyen. Det han skriv gjev ei god innsikt i forståinga som ligg bak alternativ medisin.

Mahatma Gandhi

"Homeopathy cures a larger percentage of cases than any method of treatment and is beyond all doubt safer, more economical, and the most complete medical sience"
                    
Mahatma Gandhi

Nyeste kommentarer

18.10 | 16:40

Merkbar god lesning!!!! Takk som deler! =)

22.09 | 17:23

Godt å lese og kjenne at dette er jeg hjemme i, det har vært med meg igjenno...

22.09 | 00:35

Veldig bra skrevet, Jens! Jeg er glad for at jeg har vært og er elev av deg. Hå...

22.03 | 15:08

:)) Takk for at du finnes. Dyktige læremester jeg er stolt av å ha vært d...